โครงการพัฒนาการเรียนรู้และการแข่งขันทางด้านโค้ดดิ้งระดับประถมศึกษา

17 มี.ค. 66 เวลา 10:02 น.546 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

โรงเรียนเสริมทักษะสตีมคิดดีแล็บ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดการแข่งขันการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรมบล็อกคำสั่งภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้และการแข่งขันทางด้านโค้ดดิ้งระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองทางด้านโค้ดดิ้ง ได้มีความรู้เพียงพอที่จะนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาการเรียนรู้และการแข่งขันทางด้านโค้ดดิ้งระดับประถมศึกษา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 9 - 12 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า ครู นักเรียน ที่มีความสนใจสามารถเข้าอบรมทั้งแบบ On-Site และ Online ก่อนการแข่งขันเป็นระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท คิดดี แล็บ จำกัด และโรงเรียนเสริมทักษะสตีมคิดดีแล็บ
โทรศัพท์ 083 0887 1199
Line ID: @kiddeelab
E-mail: admin@kiddeelab.co.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :