กิจกรรมจิตอาสา สช. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.

6 ธ.ค. 66 เวลา 11:42 น.4634 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม