เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3

31 มี.ค. 66 เวลา 11:35 น.3707 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 จากเดิมโรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)