งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว

10 มี.ค. 66 เวลา 09:32 น.801 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กาปรับโครงสร้างหนี้ การวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน การอบรมให้ความรู้ และนิทรรศการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-628-6346 หรือ โทรสาร 02-628-6346
อีเมล: webmoe@sueksa.go.th 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :