ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการ Self-Financing Scheme for Foreign Nationals ประจำปีการศึกษา 2023 - 2024 ณ ประเทศอินเดีย

5 มิ.ย. 67 เวลา 07:33 น.1494 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครโครงการ Self-Financing Scheme for Foreign Nationals สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2023 - 2024 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรสาขาเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ฯลฯ

           นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interpreter.bangkok@mea.gov.in

ปิดรับสมัครในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :