ดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ ZOOM Meeting และ Facebook Live

22 เม.ย. 67 เวลา 15:05 น.5587 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ ZOOM Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2567

ขั้นตอนการดาวน์โหลดวุฒิบัตร

1. ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่วุฒิบัตรที่ไฟล์ ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร โดยกด ctrl+f และพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลเพื่อค้นหาวุฒิบัตร
2. ดาวน์โหลดวุฒิบัตรที่โฟลเดอร์ วุฒิบัตรแยกตามจังหวัด โดยเลือกไฟล์จังหวัดตามที่ระบุตอนทำแบบทดสอบหลังการอบรม กด ctrl+f และพิมพ์เลขที่วุฒิบัตร (เลขไทย) หรือชื่อ หรือนามสกุล เพื่อค้นหาวุฒิบัตร

หากมีแก้ไขส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขอย่างครบถ้วนที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sdopec.1@gmail.com เท่านั้น ไม่รับแจ้งแก้ไขทางกลุ่มไลน์
แก้ไขเฉพาะกรณี ชื่อ นามสกุลผิดเท่านั้น ไม่รับแก้ไข กรณีเพิ่มคำนำหน้าชื่อ การเคาะวรรคต่าง ๆ

 

QR Code ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร

 

 

QR Code วุฒิบัตรแยกตามจังหวัด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)