รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนของโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (Educational Development Plan Workshop for International Schools)

22 เม.ย. 67 เวลา 12:57 น.603 ครั้งพิมพ์
ณิชากร โคตรสิมมา
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนของโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (Educational Development Plan Workshop for International Schools) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :