ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร

17 เม.ย. 67 เวลา 10:58 น.499 ครั้งพิมพ์
นางสาวชยาวดี ชูชื่น
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

                ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบด้านล่าง

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-0m3OfcG4fOGo3MVPduTDmtrOqnUcFWv/view?usp=sharing

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)