การประกวดผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

11 เม.ย. 67 เวลา 16:06 น.560 ครั้งพิมพ์
กฤษฎา จันทร์อุไร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

      ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 เล่ม ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และส่งไฟล์เอกสาร ได้ที่ E-mail supervisor.bkkedu@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอแจ้งการดำเนินการดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)