เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม"

3 เม.ย. 67 เวลา 09:10 น.544 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity : Photo Competition 2024 ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://biodiversity.iafsw.org/

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :