ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ

7 ก.พ. 67 เวลา 14:14 น.1064 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)