ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

6 ก.พ. 67 เวลา 15:43 น.829 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  ดาวน์โหลด

คลิก>>>สื่อประชาสัมพันธ์<<<

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)