ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สำหรับสถานศึกษา

15 ม.ค. 67 เวลา 08:49 น.593 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

คลิก>>>คู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สำหรับสถานศึกษา<<<

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)