ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประกวดเรียงความ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)

2 ม.ค. 67 เวลา 11:47 น.2550 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ได้จัดการประกวดเรียงความ ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ประเภทชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และประเภทขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ทำการตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวด ตามประกาศที่แนบมาด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-1000 ต่อ 532

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)