ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

21 ธ.ค. 66 เวลา 09:58 น.2272 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 พฤศจิกายน 2566 พบรายงานผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 372,068 รายส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 ประกอบกับพบเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนมีแนวโน้มเพื่มมากขึ้น ซึ่งหากนักเรียนป่วยจะส่งผลให้เกิดความระบาดในวงกว้างได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)