ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย”

22 พ.ย. 66 เวลา 16:06 น.2756 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ร่วมกับงานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญบุคคลทั่วไป ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์
 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย”
ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เริ่มเดือน ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 092-414-5296
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :