ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ

22 พ.ย. 66 เวลา 09:43 น.2410 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

โครงการประกวดบทกวีไฮกุ 2023-2024 ในหัวข้อ "ครอบครัว" 

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแต่งบทกวีไฮกุพร้อมวาดภาพประกอบหรือประดิษฐ์งานศิลปะด้วยตนเอง

ปิดรับสมัครผลงานในวันที่ 15 มกราคม 2567 (โดยถือตราไปรษณีย์ที่ประทับบนซอง)

ดูรายละเอียดกติกาการประกวด : https://ba.jpf.go.jp/.../HAIKU-2023-2024-%E0%B8%81%E0%B8...

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : https://ba.jpf.go.jp/.../HAIKU-2023-2024-Flyer...

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :