สรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

25 ต.ค. 66 เวลา 14:29 น.818 ครั้งพิมพ์
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์สิงห์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)