ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 8

29 มิ.ย. 66 เวลา 08:13 น.1092 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 8

โครงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)