ประชุมสัมนาการประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล

30 พ.ค. 66 เวลา 09:56 น.643 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอเชิญโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมสัมนาการประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)