(ประมวลภาพ) เวทีเสวนาวิชาการ “เปิดพื้นที่วิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

30 มิ.ย. 66 เวลา 15:51 น.4386 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (29 มิถุนายน 2566) ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เปิดพื้นที่วิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีนางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยากร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัด พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ บีโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)