แบบขอโอน/ย้ายมารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

23 ม.ค. 66 เวลา 09:03 น.4648 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม