ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขารังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

2 ธ.ค. 66 เวลา 12:52 น.2002 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขารังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ