สช.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

31 มี.ค. 66 เวลา 11:20 น.2030 ครั้ง
สช.จ.นราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอับดุลลาเต๊ะ มามะ ผู้ชำนาญอิสลามศึกษา เเละโรงเรียนในพระราชดำริ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น2 กรุงเทพมหานคร