สช.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

31 มี.ค. 66 เวลา 09:45 น.2055 ครั้ง
สช.จ.นราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 29- 31 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน