ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

12 ม.ค. 66 เวลา 21:41 น.2587 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ทั้งสามัญและศาสนา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีนายนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้