สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การดำเนินกิจการของโรงเรียน

23 เม.ย. 67 เวลา 16:10 น.105 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (๑๓.๓๐ น.) นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกอเด็ม หมีนเหม พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา และนายพีระพัฒน์ ขุนเศษ พนักงานด้านกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ข้อแนะนำการดำเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามและโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางโรงเรียนฯเป็นอย่างดี