สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

23 เม.ย. 67 เวลา 15:17 น.75 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (๑๓.๓๐ น.) นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายมุขต้า หลังการ์ต พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมบุศรินทร์ อาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล