สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

22 เม.ย. 67 เวลา 16:38 น.115 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ (๑๓.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา