สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน การสร้างองค์ความรู้ฯ

22 เม.ย. 67 เวลา 16:07 น.108 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุม คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมในโครงการบเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลมหาสมุทร และ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมบุศรินทร์ อาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล