สช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เม.ย. 67 เวลา 14:49 น.558 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการ กช. พร้อมด้วย อดีตผู้บริหาร สช. จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายพะโยม ชิณวงศ์ และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเพื่อร่วมอวยพรแก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สช. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สช. โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน และความรักความอบอุ่นของพี่น้องชาว สช.

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สช.