สช. จัดอบรมส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1

8 ก.พ. 67 เวลา 21:42 น.6352 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1 โดยมี นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโท ณัฐพล ชุ่มบัวตอง รองผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนนานาชาติ คณะบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นานคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม ดูแล กำกับโรงเรียนนานาชาติ ในการดำเนินการให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สช. โดยแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ในเรื่องของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และการขออนุญาตรายการอื่น ๆ ของโรงเรียน 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนทราบถึงอำนาจหน้าที่การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติ และเพื่อส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน โดยการจัดแบ่งอบรมเป็น 2 รุ่น คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ รุ่นละ 35 โรงเรียน สำหรับรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ  ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ จำนวน 64 คน จาก 31 โรงเรียน พร้อมกันนี้ มีข้าราชการ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมด้วย รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที