ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น

17 มี.ค. 66 เวลา 12:14 น.7925 ครั้งพิมพ์
ทัตชญา ธัญญเจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม  2566

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม  2566

รายชื่อรุ่นที่ 1ดาวน์โหลด

รายชื่อรุ่นที่ 2ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)