การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา Thailand's Education Technology Expo 2023 (EdTex)

16 มี.ค. 66 เวลา 11:10 น.929 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้กำหนดการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา Thailand's Education Technology Expo 2023 (EdTex) เพื่อนำเสนอวิธีการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน นำไปสู่สมรรถนะที่สำคัญตามเป้าหมายของแต่ละวิชาในการพัฒนาวงการการศึกษาของประเทศไทย

ดังนั้น ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมชมงาน และเข้าร่วมสัมนา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ประสานงาน คุณเมธ์วดี กลิ่นศรีสุข
โทรศัพท์ 02 2293521
อีเมล mewadee.kli@nccexhibition.com

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :