การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

11 มี.ค. 66 เวลา 13:15 น.11162 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช. ขอเชิญผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง https://tinyurl.com/3wfuduyc หรือ QR Code ด้านล่าง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

 

H:\My Drive\1.พรพรหม\อบรมประวัติศาสตร์\frame.png

            แบบตอบรับ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)