ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

9 ก.พ. 66 เวลา 15:40 น.1538 ครั้งพิมพ์
นางสาวกันต์กนิษฐ จันทรมณี
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e – bidding)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :