ซักซ้อมการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567

17 มิ.ย. 67 เวลา 10:13 น.2208 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการข่าวสารอื่นๆ