การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

23 พ.ค. 67 เวลา 14:01 น.3120 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรองข้อมูลนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการข่าวสารอื่นๆ