ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1445 หรือพุทธศักราช 2566

18 พ.ย. 66 เวลา 16:45 น.361 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1445 หรือพุทธศักราช 2566 โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณและกิจวัตรของท่านศาสดามุฮัมหมัด ช็อลลัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัม (ขอพรและศานติจงมีแค่ท่าน) ส่งเสริม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิม รวมถึงส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ของภาคส่วนต่างๆ ในตำบลปะแต ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสมัคคีปรองดอง ณ ศูนย์กีฬาและเยาวชนเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา