สช. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ จังหวัดสงขลา

5 ก.ค. 67 เวลา 14:08 น.770 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (5 กรกฎาคม 2567) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี พระโสภณวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง นางสาวชนิดา ฟักเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อำเภอจะนะ นายวิรัช จันทร์เกิด ประธาน ปส.กช. และนายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร สช.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการดำเนินงาน โดยได้กำหนดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ปฐมาวาส  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.09 น. ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามอบหมายการทำงานของคณะอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ในพิธีสมโภชองค์พระกฐินและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 อีกด้วย

 

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือช่องทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สช.” เลขที่ 006-0-20419-2 รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ