ผชช.สุมิตรา ร่วมเสวนา "การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา"

14 มิ.ย. 67 เวลา 22:01 น.617 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการเสวนา "การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน

ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา"

โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และมี นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กล่าวเปิดการเสวนา ร่วมกับนายศุภเสษฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนจากกองทุนสงเคราะห์ เข้าร่วมการเสวนา ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวภายหลังการเสวนาฯ ว่า การเสวนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างรายงานการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และรัฐบาลต่อไป

 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ / ประสานภาพและข้อมูลข่าว

ประกาย ศรีจันทึก / เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ