ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

7 มิ.ย. 67 เวลา 14:17 น.413 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวถึง กิจกรรม learn to earn ว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มีนโยบาย "ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) " สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง จากคณะวิทยากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ ตามแนวทางการทำงาน " จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน " ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศจากทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน

สำหรับการจัดกิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" เป็นโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านวิชาชีพ และสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ ชอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเอกชน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำผลการเรียนรู้เทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ สู่การศึกษาในระบบ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่

1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์  กิจกรรมประกอบด้วย
-หลักสูตรการประกอบอาหารจานเดียว โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ
-หลักสูตรการประกอบอาหารว่าง โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ
-หลักสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่ออาชีพ โรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร

2) จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วย
-หลักสูตรทำเล็บเจล โดยโรงเรียนวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและความงาม 
-หลักสูตรถักเปีย เกล้าผม และแต่งหน้า โดยโรงเรียนเสริมสวยเกศสกุล 
-หลักสูตร ตัดผมชาย โดยโรงเรียนเสริมสวยพิกุล 
-หลักสูตรตัดผมหญิง ยืดผม และทำสีผมโดยโรงเรียนเสริมสวยอรกช 
-หลักสูตรกีตาร์ ขับร้อง โดยโรงเรียนดนตรีอัครคีตา

3) จังหวัดตราด ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์
-หลักสูตรหมอน้อยมือเปล่า โรงเรียนไทยสปาบูรพา

4) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
-หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา
-หลักสูตรการทำยาหม่อง - ยาดมสมุนไพร โรงเรียนนวดแผนไทย สุโขอโยธยา 
-หลักสูตรการทำอาหารคาว - หวาน โรงเรียนสอนทำอาหารเอเชียไทยและภาษา

5) จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
-หลักสูตรเสริมสวยเบื้องต้น โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยวราภรณ์ (สาขาพระยาตรัง)


#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ