เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

6 มิ.ย. 67 เวลา 14:11 น.355 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (6 มิถุนายน 2567) นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการ กช. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ/พนักงานราชการบรรจุใหม่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

สช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ซึ่งมีข้าราชการ/พนักงานราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

 

       

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ