หน้าหลัก \ ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช.               &...
2017-10-20 09:44:23
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000