หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร
สช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
          นายประยูร หรั่งทรัพย์ และนายเสรี ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน นำผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ ...
2018-01-17 15:25:45
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ร่วมแสดงความยินดีและจัดแสดงการร้องเพลง พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่่ให้แก่ สช.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์เข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการร้องเพลงวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกโด...
2017-12-14 14:49:15
ผู้เชี่ยวชาญ สช. เข้าร่วมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กับ นาย Zhou Gao Yu เลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน พร...
2017-11-27 17:05:11
สช. เข้าร่วมพิธีถวายราชดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
นาย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ บุคลากร สช. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในพิธีถวายราชดุดีเน...
2017-11-27 16:42:32
สช. ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐ...
2017-11-24 17:12:54
สช. เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของ รร. เอกชน ใน กทม.
          นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป6 และ ม3 ของ รร เอกชน ใน ...
2017-11-24 10:31:19
สช. ต้อนรับ นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. คนใหม่
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนใหม่ เมื่อวันที่...
2017-10-20 16:51:16
สช.ประชุมเจรจาความร่วมมือครูอาสาสมัครจีนกับฮั่นปั้น
          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือ ในการสนับสนุนครูอาสาสมัครจีนกับสำนักงานส่ง...
2017-10-03 16:12:32
สช.เจรจาเฉียวปั้นทำ MOU ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
                     นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าประชุมเจรจาความร่วมมือ แล...
2017-10-03 16:15:47
สช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ
สช.ประกาศเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย         นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในงาน &ldq...
2017-09-11 11:54:34
รองเลขาธิการ กช. เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
                    นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยนายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้...
2017-08-24 10:42:22
สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และผู้บริหาร สช. นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...
2017-08-23 11:44:39
สช.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ ครั้งที่ 3 /2560
  สช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ  ครั้งที่ 3 /2560         ...
2017-08-07 16:56:57
สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนศิลปการแต่งผมแต่งหน้าเลดี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมให้กำลังใจและรับบริการตัดแต่งทรงผมจากบูธกิจกรรมส่งเสริมแ...
2017-08-04 11:30:40
สช. จัดประชุมการกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุง...
2017-07-27 09:42:11
สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
        นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เยี่ยมชมให้กำลังใจบูธกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโ...
2017-07-25 16:15:14
สช.คัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประเทศ
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...
2017-08-03 13:57:26
สช. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
     สช. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหว...
2017-07-27 11:23:12
สช.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ
          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเก...
2017-07-07 14:52:22
สช.ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
                       นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ...
2017-07-05 10:25:10
สช. จัด Boot Camp รุ่นที่ 2
               นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒน...
2017-06-22 15:00:08
สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
           นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เยี่ยมชมให...
2017-06-21 15:28:57
สช. จัดกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน
          นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ...
2017-06-16 14:44:07
สช.ร่วมฮั่นปั้นต้อนรับครูอาสาสมัครจีนในโครงการครูอาสาสมัครจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
          นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการประชุมสมมนาผู้บริหารและปฐมนิเทศครูอาสา...
2017-06-08 15:12:37
สช. จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการจัดอบ...
2017-06-02 11:22:27
สช. ประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
               นายประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเช...
2017-05-31 11:00:06
สช.เผยแนวทางความร่วมมือกรมการท่องเที่ยวหารือพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาที่ขาดแคลน
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานหารือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวั...
2017-05-31 09:49:54
สช. จัดฝึกอบรม In-Country Course หลักสูตร “Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices”
                    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบ...
2017-05-24 15:34:02
สช.ร่วมฮั่นปั้นต้อนรับครูอาสาสมัครจีนในโครงการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2560
            นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการประชุมสมมนาผู้บริหารและปฐมนิ...
2017-06-08 15:19:33
สช. ร่วมรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
                     เวลา 14.05-15.00 น. ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมกา...
2017-05-25 10:58:28
รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานมอบรางวัล "เพชรนารายณ์ ประจำปี 2559" จัดโดยสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานมอบรางวัล " เพชรนารายณ์ ประจำปี 2559"  เ...
2017-05-01 17:21:48
สช.จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือ Boot Camp
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับครูที่เข้ารับการอบรม ในโค...
2017-04-27 09:01:40
สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี ประจำปี 2560
                     นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส...
2017-04-19 16:20:37
สช. ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
               นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่ง...
2017-04-10 17:39:17
สช.ร่วมฮั่นปั้นส่งเสริมสนับสนุนครูอาสาสมัครจีนสู่โรงเรียนเอกชน
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  เป็นประธานการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูม...
2017-03-27 11:25:09
สช.ร่วมกับโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวันจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียน      ...
2017-03-17 15:59:02
สช.เตรียมความพร้อมโรงเรียนนานาชาติรับการประเมินผลการจัดการศึกษาปี 60
            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่จ...
2017-03-15 10:41:01
สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน
         วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2560 ) นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช. ) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่...
2017-02-27 10:15:09
สช.จัดประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการ ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และ...
2017-02-24 10:24:07
โรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
            ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์เข้ามอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์ &...
2017-02-20 15:10:59
ผู้เชี่ยวชาญฯ สช. มอบโล่และเกียรติบัตร ในโครงการ The Heart of Giving
          นาง ยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตรในโครงการ The Heart of Giving เพื่อเป็นการขอบคุณ และเชิดชูเกียรติ...
2017-02-06 10:55:49
โรงเรียนกงลี้จงซันมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนกงลี้จงซัน เขตธนบุรี  เข้ามอบเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคจากผู้ปกครอง ครู และนักเร...
2017-02-03 18:10:13
สช. เปิดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธ...
2017-01-31 10:32:21
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000