หน้าหลัก \ สถิติการศึกษาเอกชน \ สถิติการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2558

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2557

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2556

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2554

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2552

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2551

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2550

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2549

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000