หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ การประกวด International Children’s Art Competition ครั้งที่ 2

หน้าหลัก

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์การประกวด International Children’s Art Competition ครั้งที่ 2 มีชื่อว่า “The Magic of Friendship” ภายใต้หัวข้อ “Customs and traditions of my country” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประกวดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชน โดยเปิดให้เด็กและเยาวชนอายุ 6 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (ภาพวาด กราฟฟิค ภาพตัดปะ ฯลฯ ขนาดไม่เกิน 60x40 ซม. ไม่ใส่กรอบ) กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30  กันยายน  2560 โดยผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://kualalumpur.mfa.gov.az/news/4/3007

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000