หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท.

หน้าหลัก

สสวท.เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000