หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 3)”

หน้าหลัก

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั้น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ส.อ.ส. ได้จัดงานโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 3)” ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการเรียนรู้โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ : เตรียมความพร้อมสู่การศึกษายุคประเทศไทย 4.0"

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/ep2017

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000