หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ " สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ"

หน้าหลัก

 

 

อบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ " สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ"

          ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ " สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ"  ในวันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 803 อาคารบรมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-3909 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ces.in.th

เอกสารแนบ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000